× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PSSE Mława

Stanowisko Pracy ds. ZNS - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

Informacje o komórce

Stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dział nadzoru zapobiegawczego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Nadzór i kontrola sanitarna

Zakres świadczonych usług:

  • Zdrowie publiczne


Adres

23-654-35-73
Plac 1-go/ Maja 6
06-500 Mława

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1